Samtaler

Samtale med 10 folkemusikere

Refleksionen fra det imaginære sammenspil skulle danne grundlag for interview med 10 udvalgte folkemusikere. Ønsket med dette er at gå fra en forståelse af tradition som kunstnerisk begreb, som er centreret om min egne oplevelser til en mere decentreret og nuanceret forståelse som eksisterer i folkemusikmiljøet.


Mødet med de 10 folkemusikere tager udgangspunkt i følgende nøglespørgsmål:

Hvem er du?

Hvad siger du når jeg siger tradition?

Hvad bidrager tradition med som er positivt?

Hvad bidrager tradition med som er negativt?

Hvis du skulle vælge en fysisk ting som siger noget om tradition, hvad ville du så vælge?

Er tradition vigtigt?


Samtalerne tager udgangspunkt i en systematisk tilgang til seks forudgående spørgsmål for at opretholde den kvalitative samtale og en frihed til at snakke ud fra emner og spørgsmål, som opstår undervejs.

De 10 interviewede er valgt ud fra en diversitet i køn, alder og udannelse, med fællesnævne i, at alle er de aktive i det danske profesionelle folkemusikmiljø.

Disse 10 interviews vil i 2022 bliver formildet som en podcastrække med titlen: “Vildspil – en podcast om tradition og musikerskab”.


Til toppen
en_GBEN