Ny praksis

Gennem projektets faser erfaredes vigtigheden af kropslighed og dialog i arbejdet i grænselandet mellem musikalske traditioner. Der ønskes ikke nødvendigvis en neutralisering af genrer, men en tilnærmelse af bredere forståelse af forskelsforhold og igennem dét en åbning for ny kreativ skaben, hvor kunstneriske traditioner respekteres men ikke dominerer.

Samtalerne tydeliggjorde vigtigheden af det personlige møde mellem traditioner og fra disse opstod podcasten “Vildspil – En podcast om tradition og musikerskab”, hvis formål er at belyse nuancer ved diverse musikeres brug af tradition i deres virke.

Fra mødet mellem de tre musikere udarbejdes kompositoriske værktøjer til facilitering af et rum for musikere fra det klassiske, rytmiske, elektroniske og folkemusiske miljø, hvor jeg selv kan indgå i en vekselvirkning mellem udøver og facilitator.


Spørgsmål som er opstået af dette projekt:

– Hvordan påvirker publikum de beskrevne processer?

– Ændrer mit forhold til traditionsbegrebet sig alt efter, om jeg er musiker eller komponist?

– Kan kunstinstitutionerne i Danmark have gavn af en redefinering af traditionsbegrebet?


Heri ser jeg både kunstneriske, pædagogiske og politiske aspekter i projektet, som er blevet tydeligere, og som bør undersøges nærmere i ønsket om en eventuel afklaring af egne holdninger og anvendelse af metoderne i forskellige praksis.


Til toppen
en_GBEN