Tradition

Hæmsko for kunstnerisk udvikling eller kreativ grobund for ny musik? 


Introduktion

En påstand man ofte møder som folkemusiker er, at musikken skal spilles på en bestemt måde, da den er traditionel. Der er ofte en fast melodistruktur og forforståelse for sammenspillet, men hvad sker der, hvis man tager musikken ud af sin genrebundne form, fjerner den fra forudbestemte dogmer og sætter den ind i en kunstnerisk nyskabende kontekst? 

Hvad ligger der i grænselandet mellem det melodiske, som den traditionelle folkemusik er stærkt præget af, og stemningsbilleder, som beskriver humør, følelser og situationer?

Har andre genrer samme problemstilling, og hvad sker der i mødet mellem de musikalske genrer?

ITradition – Hæmsko for kunstnerisk udvikling eller kreativ grobund for ny musik?” vil jeg undersøge min egen forståelse af traditionsbegrebet som kunstnerisk praksis gennem et indblik i ordets begrebsverden, imaginært sammenspil, samtaler med udøvende folkemusikere, samt kompositoriske møder med Esbjerg Ensemble og TipToe BigBand.

Herved udvikles en metode for at undersøge grænselandet mellem tre musikalske genrer, hvilket vil blive faciliteret ved et forsøg med tre musikere med hver deres musikalske traditioner og sprog.

Formålet med dette projekt er at undersøge ens egen forforståelse og evne til at arbejde med denne i mødet med flere kunstneriske traditioner og derved udarbejde metode for kompositorisk praksis, hvorved de involverede musikeres egne kunstneriske sprog og traditioner inddrages i en mere ligeværdig fælles platform til musikken.


Til toppen
en_GBEN